Predikanten

De predikanten (Pasteurs)

Onze vroegere predikant ds. Henk Spoelstra is sinds juli werkzaam bij de Waalse Gemeenten Amsterdam en Haarlem. Zijn opvolger als vaste predikant wordt Riemer Roukema. Deze Zwolse hoogleraar theologie ging in de afgelopen jaren al vaak voor bij diensten in onze kerk. Ook leidt hij een enthousiaste groep, waarin vroeg-christelijke teksten worden bestudeerd; een groep waar overigens ook leden van diverse andere kerkgemeenschappen deel van uitmaken