Welkom

In Zwolle staat aan de Schoutenstraat 4 een bijzondere kerk, tussen de synagoge en de Sassenpoort. Daar worden elke 14 dagen diensten in de Franse taal gehouden. Veel mensen kennen deze kerk ook wel van lunchconcerten, trouwerijen of de koren tijdens de Open Monumentendagen. Natuurlijk is het fijn dat u kunt genieten van het prachtig verstilde interieur en de veel geprezen akoestiek. Maar ook tijdens een kerkdienst (om de 14 dagen om 10.30) bent u van harte welkom. Het rooster van diensten kunt u vinden: link. Enige elementaire kennis van de Franse taal is daarbij wel handig. Laat u echter niet afschrikken: de preek wordt altijd op schrift verstrekt zodat u kunt meelezen. De open sfeer onderling tussen de bezoekers en de prachtige Franse taal in tekst en zang geven de kerk, l’ Église Wallonne de Zwolle een bijzonder karakter. Aarzel niet binnen te stappen!

Op 4 juli zal er weer een dienst in de Waalse kerk zelf plaatsvinden met als voorganger Ds L. van  Hilten- Matthijsen

In verband met de verminderde dreiging van het Corona-virus gelden nog maar een aantal maatregelen:
Er mogen max. 28 mensen de dienst bijwonen; de plaatsen worden duidelijk aangegeven.

Algemeen:
– Geen handen geven, gepaste afstand houden
– Geen fietsen in het halletje
– Geen gebruik van garderobe, jassen zonodig bij je houden
– Zo min mogelijk toiletbezoek, spreiding regelen door kerkenraadsleden bij ingang
– Handen desinfecteren bij zuil bij ingang, mondkapje op alleen tijdens het verplaatsen in de kerk, omdat in de gangpaden geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden
– Naar binnen naar links en vanaf de voorste rij zaal opvullen, niet zo maar ergens op de “vertrouwde” plaats gaan zitten.
– Er hoeven bij ingang geen orde van dienst of boekjes gepakt te worden
– De plaatsen waar men mag gaan zitten worden aangegeven door de bijbel, liedboek en orde van dienst die op de stoel liggen. Op die stoel gaan zitten. Zo eerst de voorste rij, dan de derde enzovoort.
– Er mag weer gezongen worden vlgs nieuwste richtlijnen van PKN
– Geen collectes (vlgs PKN regels), er wordt gevraagd het collectebedrag over te maken op bankrekening Waalse Herv. Gemeente Zwolle diaconie NL80INGB0003988772.
– Helaas nog geen koffiedrinken in de kerk

Vertrek:
– De kerkgangers (met mondkapje) vertrekken in omgekeerde volgorde eerst de achterste rijen. Ook hierbij afstand houden.
– Niet meteen voor de deur met elkaar staan napraten, dat bemoeilijkt het veilig vertrekken van andere kerkgangers.
– Als je wilt napraten loop dan samen, met gepaste afstand, op weg naar huis

Agenda

Diensten

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.

Concerten

Concerten in de Waalse kerk

In verband met de Coronacrisis zijn er voorlopig geen concerten gepland

Agenda overig

De kerk

In de vijf eeuwen oude kerkkapel St. Geertruide vlakbij de synagoge komen de Walen al ruim drie eeuwen bijeen voor hun kerkdiensten. Elke veertien dagen is er om half elf een zondagse dienst. Aanvankelijk kregen de Walen deze kerk te huur toegewezen om in hun eigen taal, het Frans, kerk te kunnen houden.

Lees verder

De Eglise Wallonne

De Waalse Kerk van Zwolle is nog steeds een springlevende gemeenschap. Het kerkgebouw aan de Schoutenstraat heeft recent een restauratie ondergaan, zowel het orgel als het interieur. Dat is een teken van vitaliteit: we willen als kerk, een aantal eeuwen geleden ontstaan vanuit Franse Hugenoten.

Lees verder

De predikanten

Onze predikant is de Zwolse hoogleraar theologie ds. Riemer Roukema, nadat ds. Henk Spoelstra vertrokken is naar Waalse Gemeenten van Amsterdam en Haarlem. Er zijn ook andere voorgangers, zoals bijvoorbeeld ds. Daniël Ribs, ds. van Hilten-Matthijsen, ds. Ale Pietersma en ds. Joost Röselaers die regelmatig komen preken als gastpredikanten.

Lees verder