De kerk

De Eglise Wallonne Zwolle

De Waalse Kerk van Zwolle is nog steeds een springlevende gemeenschap. Het kerkgebouw aan de Schoutenstraat heeft recent een restauratie ondergaan, zowel het orgel als het interieur. Dat is een teken van vitaliteit: we willen als kerk, een aantal eeuwen geleden ontstaan vanuit Franse Hugenoten, tradities vasthouden maar ook in de huidige tijd een open en modern karakter uitstralen. We proberen te luisteren naar de nood van onze tijd en een plaats van reflectie te zijn in een onzekere wereld.

Dichtbij en veraf probeert een actieve diaconie bij te dragen aan de nood van de wereld; daarbij wordt haar ontstaan als kerk van vervolgde vluchtelingen niet vergeten.  De Waalse Kerk is maar een kleine actieve kerkgemeenschap waar iedere aanwezige gezien en gekend wordt. Dat blijkt niet alleen tijdens de dienst maar ook en vooral na de dienst, het zgn. café fraternel, een kopje koffie waar men wel en wee in onderlinge contacten gewoon in het Nederlands bespreekt.

Hier komt de gastvrije sfeer naar voren waar velen zich met hun soms onderling verschillende geloofsopvattingen thuis voelen.

Naast de kring van lidmaten is er een grote kring van ‘amis’, ‘vrienden’, mensen die nogal eens lid blijven van hun eigen kerk, maar die regelmatig de diensten in de Waalse Kerk bezoeken. Natuurlijk vindt de Waalse Kerk het fijn wanneer mensen zich willen aansluiten door lid te worden, maar niemand wordt daar toe gedwongen, zelfs niet als men al vele jaren meedoet met de gemeente.

Rooster van kerkdiensten (cultes)

Datum (Date)Predikant (Prédicateur)Bijzondere collectes
le 7 avrilPasteur R. Roukema
le 21 avril (Pâques)Pasteur R. Myn Kong
le 5 maiPasteur R. Roukema
le 19 maiPasteur H. Spoelstra
le 9 juin (Pentecôte)Pasteur R. RoukemaSainte Cène
le 23 juinPasteure I. Epema
le 7 juillietPasteur D. Ribs
vacances
le 25 août (culte de la Rentrée)Pasteur J. Röselaers
le 8 septembrePasteur R. Roukema
le 22 septembrePasteur A. Pietersma
le 6 octobrePasteur R. Roukema
le 20 octobrePasteur H. SpoelstraCulte des Jeunes
le 3 novembrePasteur R. Roukema
le 17 novembrePasteure L. van Hilten-MatthijsenSainte Cène
le 1er decembrePasteur R. Roukema
le 15 decembrePasteur A. Pietersma
le 24 decembre
Veillée de Noël 19.30 h
Pasteur R. Roukema
le 30 decembrepas de culte